Voorwaarden en regelingen

Geen verborgen kosten

hbo A&A is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland.
De leden van de NRTO houden zich aan gedragscodes. De studievoorwaarden van hbo A&A zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van de NRTO.
Hoofdzaken van de
voorwaarden
In de algemene voorwaarden zijn de volgende zaken geregeld:
 • De studieovereenkomst
 • Annulering van deelname door de student;
 • Indeling en tijdstippen van de modules uit de organisatie;
 • Betaling van cursus- en examengelden;
 • Lesmateriaal;
 • Klachtenregeling;
 • Geschillenregeling;
 • Gebruik van mijnhboaa.nl.
Download de volledige tekst van de studievoorwaarden.
Gedragscode
Alle leden van de NRTO dienen zich te conformeren aan onze gedragscodes. De beginselen in deze gedragscode zijn:
 1. Zorgvuldigheidsbeginsel
 2. Rechtszekerheidsbeginsel
 3. Redelijkheidsbeginsel
 4. Betrouwbaarheidsbeginsel
 5. Kenbaarheidsbeginsel
Lees de gedragscodes van de NRTO.
Klachtenprocedure
Mocht je niet tevreden zijn over de inspanningen van hbo A&A, dan kun je een klacht indienen bij ons klachtenloket. De klachtenregeling uit de algemene voorwaarden is uitgewerkt in een klachtenprocedure.

Je kunt de klachtenprocedure downloaden.
Geschillenregeling
hbo A&A is lid van de NRTO. De leden van de NRTO zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. Mocht jouw klacht niet naaar tevredenheid opgelost zijn, dan kun je in beroep gaan bij de geschillencommissie. Meer informatie over de procedure vindt je hier.
Studieadvies?
bel Marie-Christine of Wilco085 4015700