Studeer in je eigen tempo

Studeren
in deeltijd

Op onze hogeschool draait het om jou. Studeren naast je werk moet aansluiten bij de werkzaamheden in de dagelijkse praktijk. Leren moet ook leuk zijn. De inhoud van onze onderwijsprogramma’s daagt je uit om te presteren, te ondernemen en te ontdekken. We brengen je de nieuwste kennis bij en helpen je bij het ontwikkelen van persoonlijke en professionele vaardigheden.
We vragen veel van je, maar we hebben je dan ook iets te bieden...
Onze kernwaarden
Hbo A&A richt zich op het verzorgen van contactonderwijs met kleine groepen studenten. Klassikale bijeenkomsten leiden tot een goede kennisoverdracht en bieden na de eerste bijeenkomsten gelegenheid tot discussie over de toepassing van de theorie in de dagelijkse accountancy- en adviespraktijk. Het management is regelmatig aanwezig op de leslocaties, kiest voor een persoonlijke benadering en is rechtstreeks aanspreekbaar voor vragen en opmerkingen.
Praktijkgericht
onderwijs
Onze docenten zijn werkzaam in de praktijk. Zij koppelen de lesstof aan praktijkgerichte opdrachten en stimuleren studenten om actief deel te nemen aan de colleges. Hierbij ben je zelf verantwoordelijk voor het ‘eruit te halen wat erin zit’. Verrijk, verbreed en geef je eigen kleur aan je studie. Wij zijn ervoor verantwoordelijk jou daarbij optimaal te begeleiden en uit te dagen. Zo werken we samen aan jouw studiesucces.
Studeren in
jouw eigen tempo
Voor mensen met een drukke baan en een druk privéleven is niets zo belangrijk als flexibiliteit. Onze opleidingen zijn opgebouwd uit verschillende onderwijsmodules die elk afzonderlijk te volgen zijn. Je kunt zelf jouw studietempo bepalen door het combineren van één of meerdere modules of soms even een pauze in lassen.
Deeltijd
dagopleiding
Met de dagopleiding volg je colleges op een doordeweekse dag (meestal vrijdag) van 9.30 uur tot 13.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. De planning is afgestemd op mensen met een drukke baan. Je volgt de lessen per twee weken, afhankelijk van jouw keuze één of twee vakken tegelijk. Indien je dat wilt kun je je studie versnellen door in de andere week een extra module te volgen. Ook kun je ervoor kiezen om elke week één module te volgen. De dagopleiding kent twee startmomenten per jaar, begin februari en begin september.
Deeltijd
avondopleiding
Op de leslocatie Dordrecht organiseren wij avondbijeenkomsten van 19.00 uur tot 22.00 uur. Omdat de beschikbare hoeveelheid tijd bij deze bijeenkomsten beperkt is, wordt iedere week een bijeenkomst gepland. Op deze wijze volg je twee modules per half jaar, net zoals bij de standaard dagopleiding.
Digitale
leeromgeving
hbo A&A maakt gebruik van een digitale leeromgeving (mijnhboaa.nl). In deze persoonlijke omgeving kun je je aanmelden voor modules die je wilt gaan volgen en vind je alle relevante informatie over jouw studie bij hbo A&A.

Studieadvies?
bel Marie-Christine of Wilco085 4015700