Privacy statement

Privacy geborgd

hbo A&A neemt de privacy van al haar docenten, studenten en andere betrokken personen serieus. Bij verwerking van persoonsgegevens houden hbo A&A en haar medewerkers zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.
hbo A&A en haar medewerkers behandelen jouw persoonsgegevens daarom vertrouwelijk en met zorg. We willen er tegelijkertijd voor zorgen dat onze service zo persoonlijk mogelijk is.
Privacybeleid
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die door hbo A&A worden verzameld en gebruikt. Deze gegevens zijn persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, maar bijvoorbeeld ook gegevens over bezoeken aan de leeromgeving mijnhboaa, aanmeldingen voor nieuwsbrieven, aanvragen via de website, e-mail en andere contactmomenten.
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct iets over een persoon zeggen en op een bepaalde manier herleidbaar zijn tot een persoon.

Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent, als je informatie bij ons opvraagt of als je contact met ons hebt. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, je telefoonnummer en je e-mailadres. Maar ook gegevens van jouw vooropleidingen studieresultaten zijn persoonsgegevens. Het gaat om alle gegevens die we nodig hebben om onze onderwijsactiviteiten optimaal te kunnen uitvoeren.

Ben je zzp'er, of heb je een eenmanszaak of maatschap? Dan word je gezien als persoon en gaat het ook om gegevens die direct of indirect iets over jou vertellen.
Welke gegevens?
Hieronder lees je welke gegevens we verzamelen en voor welk doel we dat doen. Voor deze doelen geldt dat verstrekking en verwerking van je persoonsgegevens verplicht zijn, omdat we je anders niet kunnen inschrijven of het onderwijs kunnen leveren dat we beloven en bij inschrijving met je overeengekomen zijn.
Onderwijsgegevens
Om je goed onderwijs te kunnen bieden, verzamelen en verwerken we persoonsgegevens.

Je schrijft jezelf in als student van een opleiding, je meld je aan voor een module, je legt examens af en je neemt deel aan lesdagen. Je stuurt huiswerk en moduleopdrachten in die wij vervolgens beoordelen. Ook registreren en verstrekken we diploma’s. En als je een praktijkprogramma volgt, beoordelen we je werkplek. We doen dit om jou als student te kunnen begeleiden en daarmee de overeenkomst die we met jou gesloten hebben te kunnen uitvoeren. Daarnaast verplicht de wet ons een aantal persoonsgegevens te verzamelen en/of te verwerken.

Uitwisseling van gegevens

Vanzelfsprekend wisselen wij jouw gegevens uit met de docenten en examinatoren die het onderwijs van de module die jij volgt verzorgen en toetsen. Medestudenten van een door jou gevolgde module zien uitsluitend jouw naam in de leeromgeving. Daarnaast wisselen we noodzakelijke gegevens uit met de overheid (DOU). Dit gaat met name om afgegeven bachelorgetuigschriften. Ook wisselen we gegevens uit om te voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

Borging van kwaliteit

Het onderwijs dat wij bieden staat onder toezicht. Voor de verantwoording en borging van onze kwaliteit worden persoonsgegevens uitgewisseld met diverse toetsende instanties zoals de examencommissie, de NVAO, de onderwijsinspectie en de toezichthouder op het accountantsonderwijs CEA. We doen dit omdat we zeker willen weten dat onze opleidingen de kwaliteit bieden die we nastreven. Daarnaast zijn we wettelijk verplicht om deze toetsing regelmatig te doen of te laten doen.
Opleidingsgegevens
De gegevens die wij ten behoeve van de onderwijsactiviteiten verwerken hebben betrekking op:
  • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
  • Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld, zoals jouw vooropleiding en de studie die je volgt.
  • Feedback over de opleiding en overige informatie die je verstrekt.
  • Persoonsgegevens in het kader van jouw opleiding, zoals aanwezigheid, eventuele resultaten, en of je de opleiding hebt afgerond.

Hoe lang bewaren we jouw opleidingsgegevens?

We hebben als onderwijsinstelling een bewaarplicht met betrekking tot persoons-, examen- en diplomagegevens van studenten. Dt valt deels onder de Archiefwet en deels onder andere wetgeving zoals onderwijswetgeving. Ook na de looptijd van je overeenkomst bewaren we de wettelijk verplichte gegevens. Zo bewaren we gemaakt examenwerk in ieder geval nog twee jaar na diplomering. Afgegeven diplomagegevens worden minimaal 50 jaar bewaard.
Administratieve gegevens
Als je student en dus klant, bij ons bent ontvang je (of jouw werkgever) facturen en houden we bij of en wanneer deze betaald zijn. En mocht na vele herinneringen betaling uitblijven, dan zullen we een aantal persoonsgegevens overdragen aan een derde partij, zoals een incassobureau om alsnog de betaling te regelen.

Hoe lang bewaren we jouw administratieve gegevens gegevens?

We bewaren je gegevens voor (financieel-)administratieve doeleinden maximaal zeven jaar en voor openstaande vorderingen maximaal vijf jaar na de laatst verstuurde aanmaning. Indien een rechter uitspraak heeft gedaan (vonnis) op een openstaande vordering, dan bewaren we je gegevens 20 jaar.
Marketinggegevens
We informeren je graag gericht over ontwikkelingen bij hbo A&A en verstrekken informatie over jouw studie. Dit doen we via e-mail, telefoon, post, en sociale media. Voor dit doel verzamelen we persoonsgegevens van je. Dat doen we bij het aanvragen van informatiemateriaal zoals een studiegids of proefles, of bij het doen van een test zoals de Beroeps Interesse Test. Zo kun je persoonsgegevens bij ons achterlaten als privé persoon maar ook als bedrijf of contactpersoon van een bedrijf.

Toestemming voor gebruik

Bij het aanvragen van informatiemateriaal of het doen van een test vragen we aan je of we je persoonsgegevens voor bovenstaand doel mogen gebruiken. Je toestemming kun je te allen tijde weer intrekken.

Welke gegevens verwerken we?

We verwerken je voornaam, achternaam, geslacht, e-mail adres, postcode, adres, woonplaats en land. Als je namens een bedrijf informatie bij ons opvraagt, verwerken we ook de naam van het bedrijf waar je werkt.

Hoe lang bewaren we je marketinggegevens?

Na het doen van een (nieuwe) aanvraag zullen we je persoonsgegevens voor marketing doeleinden maximaal een jaar bewaren.
Privacyrechten
Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn jouw rechten opgenomen zodat je voor jezelf op kunt komen als je persoonsgegevens worden verwerkt. Op de website van de autoriteit persoonsgegevens vind je alle rechten die je hebt.
Autoriteit persoonsgegevens: Rechten van betrokken

Uitoefenen van je rechten

Wanneer je één van je rechten wilt uitoefenen, kun je gebruik maken van het contactformulier op de website van hbo A&A. Uiterlijk één maand na ontvangst van je verzoek zul je van ons een reactie ontvangen. Mocht het verzoek erg complex zijn, kan het voorkomen dat we op dat moment nog geen (compleet) antwoord voor je hebben. We zullen je dan laten weten dat het langer gaat duren. In elk geval ontvang je binnen drie maanden onze definitieve reactie. Mocht je het niet eens zijn met onze reactie, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Gebruik van Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. hbo A&A vindt vertrouwelijkheid erg belanglijk. Daarom maken wij op het openbare gedeelte van de website geen gebruik van cookies. In het besloten deel van de website gebruiken wij uitsluitend cookies om jou te kunnen herkennen als student om daarmee jouw gegevens aan je ter beschikking te stellen.
Wijzigen van dit privacybeleid
hbo A&A behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Hierbij geldt dat jouw gegevens altijd maximaal beschermd moeten blijven, ook conform de wettelijke kaders. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Privacy statement van derden

Op de website kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt hbo A&A geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites en voor de manier waarop op deze websites met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Lees hiervoor het privacy statement van de website die je bezoekt.
Studieadvies?
bel Marie-Christine of Wilco085 4015700