Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)


Met deze praktijkgerichte opleiding ga je aan de slag met de basisbeginselen die voor een startende functie als financieel professional onmisbaar zijn.
Je leert veel over boekingen van diverse kostensoorten, het maken van diverse kostensoortenberekeningen, de vermogensbehoefte van een onderneming te bepalen en je verkrijgt kennis over de regelgeving van inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Elk van de modules heeft een examen dat je kunt afleggen bij de Associatie voor Examinering.

Het Associatiediploma Moderne Bedrijfsadministratie is een veelgevraagd diploma voor tal van interessante functies in de financieel-administratieve sector.

De behaalde resultaten van deze opleiding kun je als vrijstelling inbrengen in onze Associate degree- en Bacheloropleiding.

Kerngegevens van de opleiding

Vorm:Deeltijd
Exameneisen:Associatie voor Examinering
Niveau:niveau 5 (vergelijkbaar met hbo-ad)
Vooropleiding:n.v.t.
DiplomaModerne Bedrijfsadministratie van de Associatie voor Examinering
Studieduur modules :Nominaal 1 jaar
32 colleges (1 dag per 14 dagen)
Studiebelasting32 EC

Kostenindicatie van de opleiding

Colleges modules:3.200,00
Toetsingen:1.056,00
Afstuderen:0.00
Indicatie literatuur:358,00
Totale kosten:
4.614,00
Toelichting op de kosten
Bovenstaand vind je een overzicht van de totale kosten van de opleiding. Je betaalt uitsluitend voor de modules die je volgt. De kosten van de colleges en de toetsingen zijn vrij van BTW. De totale kosten van literatuur is indicatief. Je bestelt zelf de literatuur rechtstreeks bij de boekhandel. Je betaalt bij hbo A&A geen locatiekosten of cateringkosten.

Studieduur van de opleiding

Toelichting studieduur

De gemiddelde studieduur is af te leiden uit het aantal colleges van de opleiding.
Deze opleiding bestaat uit 32 colleges. Bij een gemiddeld studietempo volg je 14 tot 16 colleges per halfjaar (1 lesdag per 14 dagen).

Naast het volgen van de lessen en het afleggen van toetsen (werkstukken en tentamens) moet je rekenen op gemiddeld vier tot zes uur thuisstuderen per module per week. De totale studielast wordt uitgedrukt in studiepunten (European Credits).

Studieduur verkorten?

Je volgt in onze standaard studieroute onderwijsmodules op de vrijdag overdag, waarbij je 1 x per 14 dagen colleges hebt. Wil je sneller door de opleiding, dan kun je er voor kiezen om clusters te combineren, waarbij je gedurende een periode elke week les volgt. In het programmaoverzicht hierna is aangegeven welk cluster je met een ander cluster kunt combineren. Let er wel op dat dit een behoorlijke studielast naast je werk met zich meebrengt. Overleg met het onderwijsteam wat jouw mogelijkheden zijn.
Opleidingsprogramma
Het studieprogramma van de opleiding is opgebouwd uit verschillende onderwijsmodules. Je volgt de verschillende onderwijsmodules in aansluiting op de geadviseerde studieroute.
Bekijk de inhoud van de opleiding...
  sluit  

Inhoud van de opleiding


16 lesdagen 32 colleges van 3 uur - 32 EC

Opbouw van het programma:
Bedrijfsadministratie Beginselen
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
800,00
264,00
77,00

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Met de module Bedrijfsadministratie Inleiding ben je in staat om zelfstandig diverse boekingen en correctieboekingen te maken met betrekking tot bijvoorbeeld het eigen vermogen en het vreemd vermogen en leasing. Dit stelt je in staat om duidelijke informatie te verstrekken over de bedrijfsadministratie van een organisatie. Deze module is praktijkgericht en legt de nadruk op het toepassen van kennis.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een digitaal examen via de Associatie voor Examinering (www.associatie.nl).
Belastingwetgeving Beginselen
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
800,00
264,00
117,00

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Na het volgen van het onderdeel Belastingwetgeving Beginselen ken je de belangrijkste bepalingen van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, de loonbelasting, de inkomstenbelasting en de omzetbelasting (BTW). Met kennis van de belangrijkste belasting-gerelateerde termen ben je in staat belastingaangifte inkomstenbelasting voor de particulier te doen. Voor ondernemingen leer je de belangrijkste onderwerpen voor de aangifte loonbelasting en omzetbelasting.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een digitaal examen via de Associatie voor Examinering (www.associatie.nl).
Financiering Beginselen
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
800,00
264,00
82,00

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Je leert bij Financiering Beginselen de vermogensbehoefte van een onderneming te bepalen, een investeringsselectie te maken, eigen en vreemd vermogen te berekenen en overzichten te maken ten behoeve van interne en externe verslaggeving.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een digitaal examen via de Associatie voor Examinering (www.associatie.nl).
Kostencalculatie Beginselen
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
800,00
264,00
82,00

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Bij Kostencalculatie Beginselen komen onder andere aan de orde de onderwerpen kostenbudgettering, kostenbewaking en optimalisatievraagstukken.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een digitaal examen via de Associatie voor Examinering (www.associatie.nl).
Toelating en vrijstelling

Toelating

Voor toelating tot de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie gelden geen specifieke toelatingseisen. Basiskennis van boekhouden, kostencalculatie en financiering wordt verondersteld.

Vrijstelling

Voor vrijstellingsmogelijkheden moet je contact opnemen met de Associatie voor Examinering. Zij geven het diploma Moderne Bedrijfsadministratie uit. Zie de regelingen op de website van de Associatie voor Examinering
Examen en diploma

Examen

De examens van de Associatie voor Examinering zijn digitaal en kunnen daarom flexibel ingepland worden. Voor deelname aan de examens is examengeld verschuldigd aan de betreffende exameninstantie. Meer informatie over de examens vind je na aanmelding in de leeromgeving van de module.

Geldigheid certificaten

De examenregelingen van de verschillende opleidingen kennen een eigen specifieke geldigheid. Meer informatie vind je op www.associatie.nl.

Aanvraag diploma

Nadat je alle onderdelen van de opleiding afgerond hebt, kun je het diploma Moderne Bedrijfsadministratie aanvragen bij de Associatie voor Examinering.
Vervolgopleiding

De volgende stap

De Associatie-opleidingen zijn opgezet als doorlopende leerlijn. Als vervolg op de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie kun je doorstuderen in de opleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy. Je kunt ook kiezen voor een vervolg in onze hogeschoolopleidingen SPD I en SPD II. Wil je een opleiding op bachelorniveau afronden, dan kun je instromen in de associate degree opleiding (Ad) en de bacheloropleiding (BSc). Op basis van jouw diploma Moderne Bedrijfsadministratie krijg je vrijstelling voor de gelijknamige modules in deze vervolgopleidingen.
Studieadvies?
bel Marie-Christine of Wilco085 4015700