Bedrijfsadministratie en Accountancy (VBA)

Bedrijfsadministratie en Accountancy (VBA)


Deze praktijkgerichte opleiding is een vervolg op het Associatie-diploma MBA en is de opstap naar een functie als administrateur of assistent accountant. Je gaat werkt aan een verbreding en verdieping van jouw kennis op gebied van belastingwetgeving, bijzondere boekingen ter voorbereiding op de externe verslaggeving, belastingwetgeving, interne beheersing en managementaccounting. Met de opleiding VBA® van de Associatie voor Examinering beschik je over een gedegen theoretische basis voor het beroep van administrateur en assistent accountant.

De behaalde resultaten kun je als vrijstelling inbrengen in onze associate degree en bacheloropleiding.

Kerngegevens van de opleiding

Vorm:Deeltijd
Exameneisen:Associatie voor Examinering
Niveau:HBO 5
Vooropleiding:n.v.t.
DiplomaAssociatie voor Examinering
Studieduur AA-modules :Nominaal 1,5 jaar
38 colleges (1 dag per 14 dagen)
Studiebelasting38 EC

Kostenindicatie van de opleiding

Colleges AA-modules:4.105,00
Toetsingen:1.000,00
Indicatie literatuur:477,90

Toelichting op de kosten

De kosten van de colleges en de toetsingen zijn vrij van BTW. De totale kosten van literatuur is indicatief. Je bestelt zelf de literatuur rechtstreeks bij de boekhandel. Je betaalt bij hbo A&A geen locatiekosten of cateringkosten.

Studieduur van de opleiding

Toelichting studieduur

De gemiddelde studieduur is af te leiden uit het aantal colleges van de opleiding.
Deze opleiding bestaat uit 38 colleges. Bij een gemiddeld studietempo volg je 14 tot 16 colleges per halfjaar (1 lesdag per 14 dagen).

Naast het volgen van de lessen en het afleggen van toetsen (werkstukken en tentamens) moet je rekenen op gemiddeld vier tot zes uur thuisstuderen per module per week. De totale studielast wordt uitgedrukt in studiepunten (European Credits).

Je kunt in de deeltijddagopleiding de studieduur verkorten door te kiezen voor een intensief programma waarbij je elke week colleges volgt. Overleg met het onderwijsteam wat jouw mogelijkheden zijn.
Opleidingsprogramma
Het studieprogramma van de opleiding is opgebouwd uit verschillende onderwijsmodules. Je volgt de verschillende onderwijsmodules in aansluiting op de geadviseerde studieroute.
Bekijk de inhoud van de opleiding...
  sluit  

Inhoud van de opleiding


19 lesdagen 38 colleges van 3 uur - 38 EC

Opbouw van het programma:
Financiering
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
840,00
200,00
45,00

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Wil je analyses kunnen maken en advies kunnen geven op het gebied van financiering? Wil je inzicht krijgen in de stuctuur en omvang van de vermogensbehoefte en de wijze waarop in deze behoefte kan worden voorzien? Na het behalen van het certificaat Financiering niveau 6 heb je je deze kennis en dit inzicht eigen gemaakt. Je weet onder andere structuur in de investeringsbeslissingen aan te brengen en je hebt bijvoorbeeld inzicht hoe er in deze behoefte voorzien kan worden.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een schriftelijk of digitaal tentamen.
Management Accounting & Control
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
840,00
200,00
173,95

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Waar boekhouding zich voornamelijk bezig houdt met de financiële gevolgen na bedrijfsvoering, ben je bij cost & management accounting voornamelijk bezig met calculeren ter voorbereiding van besluiten en/of bedrijfsactiviteiten. Cost & Management Accounting niveau 6 bereidt je hier gedegen voor op, waarmee je bijvoorbeeld beslissingscalculaties kunt uitvoeren en tot onderbouwde keuzes kunt komen. Ook ben je na het behalen van dit examen in staat om berekeningen te maken met kosten en opbrengsten in het kader van financiële rekenkunde én berekeningen in het kader van de beheersing van bedrijfsprocessen.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een schriftelijk of digitaal tentamen.
Administratie van Winstbelasting en Consolidatie
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
840,00
200,00
99,00

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
De module Administratie van Belasting en Consolidatie richt zich op de administratieve verwerking en rapportering van financiële informatie ten behoeve van de vennootschappelijke, de fiscale en de geconsolideerde jaarrekening. Bij dit onderdeel staat het journaliseren van winstbelasting en het maken van correctie- en eliminatieposten in het kader van de consolidatie centraal.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een schriftelijk of digitaal tentamen en huiswerkopdrachten.
Bedrijfsadministratie Projecten en Productie
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur6 x 3 uur
745,00
200,00
41,00

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
In het VBA programma bedrijfsadministratie komen de volgende onderdelen aan bod: Toerekenen van kosten en opbrengsten aan verslaggevingsperioden, Economische voorraad, Lease, Kostenbudgettering, Fabricageresultaat, Verkoopresultaat, Interne jaarrekening, Bijzonderheden van dienstverlenende organisaties.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een schriftelijk of digitaal tentamen.
Fiscale Regelgeving / Belastingrecht
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
840,00
200,00
118,95

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Deze module is een verdieping op de basiskennis van belastingrecht. De ondernemer in het MKB beschikt niet over de kennis om de winstbelastingaangifte op te kunnen stellen. Specifieke kennis wordt verkregen van de winstbelastingen vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting en de afdrachtsbelastingen omzetbelasting en loonbelasting.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een schriftelijk of digitaal tentamen.
Toelating en vrijstelling

Toelating

Voor toelating tot de Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA) gelden geen specifieke toelatingseisen. Het is wel praktisch als je voorkennis op het niveau van Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) hebt.

Vrijstelling

Voor vrijstellingsmogelijkheden moet je contact opnemen met de Associatie voor Examinering. Zij geven het diploma VBA uit. Zie de regelingen op de website van de Associatie voor Examinering
Examen en diploma

Examen

De examens van de Associatie voor Examinering zijn digitaal en kunnen daarom flexibel ingepland worden. Voor deelname aan de examens is examengeld verschuldigd aan de betreffende exameninstantie. Meer informatie over de examens vind je na aanmelding in de leeromgeving van de module.

Geldigheid certificaten

De examenregelingen van de verschillende opleidingen kennen een eigen specifieke geldigheid. Meer informatie vind je op www.associatie.nl.

Aanvraag diploma

Nadat je alle onderdelen van de opleiding afgerond hebt, kun je het diploma Moderne Bedrijfsadministratie aanvragen bij de Associatie voor Examinering.
Vervolgopleiding

Vervolgopleiding

Als vervolg op de opleiding Bedrijfsadministratie en Accountancy kun je naadloos doorstuderen in onze hogeschoolopleidingen: Op basis van het diploma van de opleiding Bedrijfsadministratie en Accountancy krijg je vrijstelling voor de vergelijkbare modules in deze vervolgopleidingen.
Studieadvies?
bel Mirjam, Wilco of Frans085 4015700