Bedrijfsadministratie en Accountancy

Bedrijfsadministratie en Accountancy


Deze praktijkgerichte opleiding is een vervolg op het Associatie-diploma Moderne Bedrijfsadministratie en is de opstap naar een functie als administrateur of assistent accountant. Je werkt aan een verbreding en verdieping van jouw kennis op het gebied van belastingwetgeving, bijzondere boekingen ter voorbereiding op de externe verslaggeving, interne beheersing en managementaccounting. Met de opleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy beschik je over een gedegen theoretische basis voor het beroep van administrateur en assistent accountant.

De behaalde resultaten kun je als vrijstelling inbrengen in onze associate degree en bacheloropleiding.

Kerngegevens van de opleiding

Vorm:Deeltijd
Exameneisen:hbo A&A
Niveau:niveau 6 (hbo)
Vooropleiding:niet verplicht, kennis van bedrijfsadministratie wordt verondersteld.
DiplomaBedrijfsadministratie & Accountancy van hbo A&A
Studieduur modules :Nominaal 1,5 jaar
40 colleges (1 dag per 14 dagen)
Studiebelasting40 EC

Kostenindicatie van de opleiding

Colleges modules:4.900,00
Toetsingen:1.375,00
Afstuderen:0.00
Indicatie literatuur:581,85
Totale kosten:
6.856,85
Toelichting op de kosten
Bovenstaand vind je een overzicht van de totale kosten van de opleiding. Je betaalt uitsluitend voor de modules die je volgt. De kosten van de colleges en de toetsingen zijn vrij van BTW. De totale kosten van literatuur is indicatief. Je bestelt zelf de literatuur rechtstreeks bij de boekhandel. Je betaalt bij hbo A&A geen locatiekosten of cateringkosten.

Studieduur van de opleiding

Toelichting studieduur

De gemiddelde studieduur is af te leiden uit het aantal colleges van de opleiding.
Deze opleiding bestaat uit 40 colleges. Bij een gemiddeld studietempo volg je 14 tot 16 colleges per halfjaar (1 lesdag per 14 dagen).

Naast het volgen van de lessen en het afleggen van toetsen (werkstukken en tentamens) moet je rekenen op gemiddeld vier tot zes uur thuisstuderen per module per week. De totale studielast wordt uitgedrukt in studiepunten (European Credits).

Studieduur verkorten?

Je volgt in onze standaard studieroute onderwijsmodules op de vrijdag overdag, waarbij je 1 x per 14 dagen colleges hebt. Wil je sneller door de opleiding, dan kun je er voor kiezen om clusters te combineren, waarbij je gedurende een periode elke week les volgt. In het programmaoverzicht hierna is aangegeven welk cluster je met een ander cluster kunt combineren. Let er wel op dat dit een behoorlijke studielast naast je werk met zich meebrengt. Overleg met het onderwijsteam wat jouw mogelijkheden zijn.
Opleidingsprogramma
Het studieprogramma van de opleiding is opgebouwd uit verschillende onderwijsmodules. Je volgt de verschillende onderwijsmodules in aansluiting op de geadviseerde studieroute.
Bekijk de inhoud van de opleiding...
  sluit  

Inhoud van de opleiding


20 lesdagen 40 colleges van 3 uur - 40 EC

Opbouw van het programma:
Administratie en Verslaggeving
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
1.010,00
275,00
96,00

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
De jaarrekening samenstellen is een kerntaak van de assistent accountant en administrateur. Een goed inzicht in de methoden van journaliseren is daarbij onontbeerlijk. Je leert in deze module de onderliggende journaalposten jaarrekeningposten te doorgronden als basis voor de externe verslaggeving.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een digitaal examen via de Associatie voor Examinering (www.associatie.nl).
Administratie van Winstbelasting en Consolidatie
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
1.010,00
275,00
38,95

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
De module Administratie van Winstbelasting en Consolidatie richt zich op de administratieve verwerking en rapportering van financiële informatie ten behoeve van de vennootschappelijke, de fiscale en de geconsolideerde jaarrekening. Bij dit onderdeel staat het journaliseren van winstbelasting en het maken van correctie- en eliminatieposten in het kader van de consolidatie centraal.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een digitaal examen via de Associatie voor Examinering (www.associatie.nl).
Externe Verslaggeving & Financiering
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
960,00
275,00
104,95

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Het eerste deel van deze module betreft een vervolg op de module Externe Verslaggeving Beginselen en geeft een nadere verdieping op verslaggevingsvraagstukken van ondernemingen in het MKB. In het tweede deel ga je de jaarrekening analyseren als basis voor een financieringsaanvraag.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een digitaal examen via de Associatie voor Examinering (www.associatie.nl).
Fiscale Regelgeving / Belastingrecht
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
960,00
275,00
135,00

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Deze module is een verdieping op de basiskennis van belastingrecht. De ondernemer in het MKB beschikt niet over de kennis om de winstbelastingaangifte op te kunnen stellen. Specifieke kennis wordt verkregen van de winstbelastingen vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting en de afdrachtsbelastingen omzetbelasting en loonbelasting.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een digitaal examen via de Associatie voor Examinering (www.associatie.nl).
Management Accounting & Control
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
960,00
275,00
206,95

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Waar boekhouding zich voornamelijk bezig houdt met de financiële gevolgen na bedrijfsvoering, ben je bij management accounting voornamelijk bezig met calculeren ter voorbereiding van besluiten en/of bedrijfsactiviteiten. Management accounting & Control bereidt je hier gedegen voor op, waarmee je bijvoorbeeld beslissingscalculaties kunt uitvoeren en tot onderbouwde keuzes kunt komen. Ook ben je na het behalen van dit examen in staat om berekeningen te maken met kosten en opbrengsten in het kader van financiële rekenkunde én berekeningen in het kader van de beheersing van bedrijfsprocessen.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een digitaal examen via de Associatie voor Examinering (www.associatie.nl).
Toelating en vrijstelling

Toelating

Voor toelating tot de opleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy gelden geen specifieke toelatingseisen. Kennis van bedrijfsadministratie wordt verondersteld.

Vrijstelling

Heb je vragen over vrijstellingsmogelijkheden? Neem dan contact op met het onderwijsteam.
Examen en diploma

Examen

De toetsing van de onderdelen betreffen hogeschooltentamens.

Aanvraag diploma

Nadat je alle onderdelen van de opleiding afgerond hebt, kun je het diploma Bedrijfsadministratie & Accountancy aanvragen bij hbo A&A.
Vervolgopleiding

Vervolgopleiding

Als vervolg op de opleiding Bedrijfsadministratie en Accountancy kun je naadloos doorstuderen in onze hogeschoolopleidingen Op basis van het diploma van de opleiding Bedrijfsadministratie en Accountancy krijg je vrijstelling voor de vergelijkbare modules in deze vervolgopleidingen.
Studieadvies?
bel Marie-Christine of Wilco085 4015700