Associate degree Accountancy

Associate degree Accountancy


De associate degree opleiding Accountancy richt zich op functies in het beroepenveld van de accountancy en de controlling in het MKB. De opleiding kenmerkt zich door een stevige kennisgerichte basis aangevuld met praktijkgerichte casuïstiek.

De opleiding is NVAO-geaccrediteerd, hetgeen inhoudt dat je wordt opgeleid voor een wettelijk erkende graad. Nadat je de opleiding hebt afgerond mag je de titel Associate degree voeren (Ad).

Meer informatie over de erkende graden vind je op de website van het ministerie OCW.

Kerngegevens van de opleiding

Vorm:Deeltijd
Exameneisen:Hogeschool
Niveau:NLQF 5 (AD)
Vooropleiding:HAVO, VWO, MBO 4 of 21+
Getuigschrift:Associate degree
Studieduur modules :Nominaal 2 ½ jaar
85 colleges (1 dag per 14 dagen)
Studiebelasting120 EC

Kostenindicatie van de opleiding

Colleges modules:9.990,00
Toetsingen:2.956,00
Praktijk- en portfoliobeoordeling:1.045,00
Afstuderen:0.00
Indicatie literatuur:1.009,25
Totale kosten:
15.000,25
Toelichting op de kosten
Bovenstaand vind je een overzicht van de totale kosten van de opleiding. Je betaalt uitsluitend voor de modules die je volgt. De kosten van de colleges en de toetsingen zijn vrij van BTW. De totale kosten van literatuur is indicatief. Je bestelt zelf de literatuur rechtstreeks bij de boekhandel. Je betaalt bij hbo A&A geen locatiekosten of cateringkosten.

Studieduur van de opleiding

Toelichting studieduur

De gemiddelde studieduur is af te leiden uit het aantal colleges van de opleiding.
Deze opleiding bestaat uit 85 colleges. Bij een gemiddeld studietempo volg je 14 tot 16 colleges per halfjaar (1 lesdag per 14 dagen).

Naast het volgen van de lessen en het afleggen van toetsen (werkstukken en tentamens) moet je rekenen op gemiddeld vier tot zes uur thuisstuderen per module per week. De totale studielast wordt uitgedrukt in studiepunten (European Credits).

Studieduur verkorten?

Je volgt in onze standaard studieroute onderwijsmodules op de vrijdag overdag, waarbij je 1 x per 14 dagen colleges hebt. Wil je sneller door de opleiding, dan kun je er voor kiezen om clusters te combineren, waarbij je gedurende een periode elke week les volgt. In het programmaoverzicht hierna is aangegeven welk cluster je met een ander cluster kunt combineren. Let er wel op dat dit een behoorlijke studielast naast je werk met zich meebrengt. Overleg met het onderwijsteam wat jouw mogelijkheden zijn.
Opleidingsprogramma
Het opleidingsprogramma van de associate degree opleiding is opgebouwd uit verschillende onderwijsmodules. Het betreft een flexibel programma. Je kunt kiezen voor de door ons geadviseerde studieroute, maar je kunt ook jouw eigen route bepalen. De onderwijsmodules zijn samengebracht in vijf studieclusters van elk een halfjaar. Je volgt in onze standaard studieroute steeds twee onderwijsmodules op de vrijdag overdag, waarbij je 1 x per 14 dagen colleges hebt. Wil je sneller door de opleiding, dan kun je er voor kiezen om elke week les te volgen. Let er wel op dat dit een behoorlijke studielast naast je werk met zich meebrengt.

Tijdens het doorlopen van de clusters 2 en 3 kun je tevens het bekende Associatiediploma Moderne Bedrijfsadministratie behalen.

Het programma betreft de onderstaande clusters:
  • Introductie accountancy
  • Administratie en Belastingen
  • Investeren en Financieren
  • Administratie en Jaarrekening
  • Interne en Externe Verslaggeving
Bekijk de inhoud van de AD Accountancy...
  sluit  

Inhoud van de AD Accountancy


Cluster 1 Introductie accountancy: 8.5 lesdagen 17 colleges van 3 uur - 24 EC

In de eerste fase van de opleiding krijg je een beeld van de belangrijkste onderwerpen en ontwikkelingen binnen de studie tot accountant en controller. Je neemt kennis van de belangrijkste administratieve processen en informatiesystemen van verschillende ondernemingstypen. De ontwikkeling van jouw professionele vaardigheden loopt als een rode draad door de opleiding. Hiermee wordt de basis gelegd voor een verdere verdieping in de achtereenvolgende fasen van de opleiding.

Opbouw van het programma:
AC opdracht Beroepsorientatie
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuurnvt
nvt
125,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Tijdens de opleiding werkt aan integratie tussen hetgeen je leert in de opleiding en toepast in de praktijk. Je werkt hiertoe aan online opdrachten welke aan de verschillende fasen van de opleiding zijn gekoppeld. De opdrachten leiden, in combinatie met de toetsingen van de theoretische modules en de verslagen over jouw werkplek, uiteindelijk tot een portfolio waarin je jouw groei naar het eindniveau van de opleiding tot uitdrukking brengt.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een portfoliobeoordeling
Accountancy Beginselen
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur2 x 3 uur
200,00
250,00
35,00

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
In deze module wordt inzicht geven in de algemene beginselen van accountancy en controlling. Je maakt kennis met enkele grondbeginselen van accountancy en werkt aan de hoofdlijnen van een business plan.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een moduleopdracht businesscase
Bedrijfsprocessen & Informatiesystemen (ERP)
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
800,00
250,00
68,90

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Deze module vormt de eerste kennismaking met het vakgebied Bestuurlijke Informatieverzorging (BIV). Je maakt kennis met de uitgangspunten van informatieverzorging in organisaties, de theoretische beginselen van informatietechnologie en de toepassingsmogelijkheden daarvan. De focus ligt bij het onderdeel Bedrijfsprocessen op de verschillende typologieën van organisaties en de bedrijfsprocessen als basis voor het bedrijfsinformatiesysteem. Als vervolg komt in deze module de informatietechnologie aan bod die ondersteunend is bij de informatievoorziening van de verschillende bedrijfsprocessen.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een digitaal examen via de Associatie voor Examinering (www.associatie.nl).
Professionele vaardigheden Accountancy A1
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur1 x 6 uur
250,00
0,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
In de opleiding wordt, in de vorm van trainingsdagen, nadrukkelijk aandacht geschonken aan de ontwikkeling van jouw persoonlijke (communicatieve) en professionele vaardigheden. Tijdens de trainingsdagen ontwikkel je een stevige basis voor een professionele beroepshouding. De ontwikkeling van professionele vaardigheden loopt als een rode draad door de opleiding.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een moduleopdracht businesscase
Statistiek en analyse van data
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur6 x 3 uur
600,00
300,00
49,50

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
De doelstelling van dit vak is het verkennen van kwantitatieve methoden en technieken. Hiermee kun je economische gegevens verzamelen, weergeven, analyseren en interpreteren, veronderstellingen toetsen, schattingen doen en beslissen onder onzekerheid.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een moduleopdracht en een digitaal examen via de Associatie voor Examinering (www.associatie.nl).
Praktijk/werkplek
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuurnvt
nvt
105,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
De opleiding betreft een deeltijdopleiding, die je naast je werk volgt. Bij deze deeltijdopleiding werk je op een relevante werkplek. Je kunt dit vergelijken met de stage van een voltijdse opleiding. Met jouw dagelijkse werkzaamheden onderbouw je stap voor de stap de competenties die behoren bij het opdoen van praktijkervaring.
Wijze van beoordeling:

Cluster 2 Administratie en Belastingen: 8.5 lesdagen 17 colleges van 3 uur - 24 EC

Voor beginnend financieel professional is goede kennis van de financiële administratie van groot belang. In deze fase verkrijg je de basiskennis voor financiële informatieverwerking en belastingrecht. Deze kennis koppel je aan de ontwikkeling van jouw professionele vaardigheden en pas je vervolgens toe in een online opdracht, waarmee je dit cluster afrond.

Opbouw van het programma:
AC opdracht Administratie en Belastingen (belastingaangifte)
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuurnvt
nvt
125,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Tijdens de opleiding werkt aan integratie tussen hetgeen je leert in de opleiding en toepast in de praktijk. Je werkt hiertoe aan online opdrachten welke aan de verschillende fasen van de opleiding zijn gekoppeld. De opdrachten leiden, in combinatie met de toetsingen van de theoretische modules en de verslagen over jouw werkplek, uiteindelijk tot een portfolio waarin je jouw groei naar het eindniveau van de opleiding tot uitdrukking brengt.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een portfoliobeoordeling
Bedrijfsadministratie Beginselen
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
800,00
264,00
77,00

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Met de module Bedrijfsadministratie Inleiding ben je in staat om zelfstandig diverse boekingen en correctieboekingen te maken met betrekking tot bijvoorbeeld het eigen vermogen en het vreemd vermogen en leasing. Dit stelt je in staat om duidelijke informatie te verstrekken over de bedrijfsadministratie van een organisatie. Deze module is praktijkgericht en legt de nadruk op het toepassen van kennis.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een digitaal examen via de Associatie voor Examinering (www.associatie.nl).
Belastingwetgeving Beginselen
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
800,00
264,00
117,00

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Na het volgen van het onderdeel Belastingwetgeving Beginselen ken je de belangrijkste bepalingen van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, de loonbelasting, de inkomstenbelasting en de omzetbelasting (BTW). Met kennis van de belangrijkste belasting-gerelateerde termen ben je in staat belastingaangifte inkomstenbelasting voor de particulier te doen. Voor ondernemingen leer je de belangrijkste onderwerpen voor de aangifte loonbelasting en omzetbelasting.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een digitaal examen via de Associatie voor Examinering (www.associatie.nl).
Professionele vaardigheden Accountancy A2
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur1 x 6 uur
250,00
0,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
In de opleiding wordt, in de vorm van trainingsdagen, nadrukkelijk aandacht geschonken aan de ontwikkeling van jouw persoonlijke (communicatieve) en professionele vaardigheden. Tijdens de trainingsdagen ontwikkel je een stevige basis voor een professionele beroepshouding. De ontwikkeling van professionele vaardigheden loopt als een rode draad door de opleiding.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een portfoliobeoordeling
Praktijk/werkplek
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuurnvt
nvt
105,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
De opleiding betreft een deeltijdopleiding, die je naast je werk volgt. Bij deze deeltijdopleiding werk je op een relevante werkplek. Je kunt dit vergelijken met de stage van een voltijdse opleiding. Met jouw dagelijkse werkzaamheden onderbouw je stap voor de stap de competenties die behoren bij het opdoen van praktijkervaring.
Wijze van beoordeling:

Cluster 3 Investeren en Financieren: 8.5 lesdagen 17 colleges van 3 uur - 24 EC

Om een onderneming goed te kunnen besturen is inzicht in kosten van producten en diensten van groot belang. Als accountancy professional ben je daarom goed thuis in systemen van kostprijscalculaties en kun je financiële cijfers analyseren.
Je leert vraagstukken van investeringskeuzes op te lossen en hoe je deze investeringen toerekent in de kosten van een product of dienst. Je werkt in dit cluster verder aan de ontwikkeling van jouw professionele vaardigheden en je sluit ook dit cluster af met een online opdracht.

Opbouw van het programma:
AC opdracht Investeren en Financieren (investeringsselectie)
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuurnvt
nvt
125,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Tijdens de opleiding werkt aan integratie tussen hetgeen je leert in de opleiding en toepast in de praktijk. Je werkt hiertoe aan online opdrachten welke aan de verschillende fasen van de opleiding zijn gekoppeld. De opdrachten leiden, in combinatie met de toetsingen van de theoretische modules en de verslagen over jouw werkplek, uiteindelijk tot een portfolio waarin je jouw groei naar het eindniveau van de opleiding tot uitdrukking brengt.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een portfoliobeoordeling
Financiering Beginselen
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
800,00
264,00
82,00

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Je leert bij Financiering Beginselen de vermogensbehoefte van een onderneming te bepalen, een investeringsselectie te maken, eigen en vreemd vermogen te berekenen en overzichten te maken ten behoeve van interne en externe verslaggeving.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een digitaal examen via de Associatie voor Examinering (www.associatie.nl).
Kostencalculatie Beginselen
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
800,00
264,00
82,00

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Bij Kostencalculatie Beginselen komen onder andere aan de orde de onderwerpen kostenbudgettering, kostenbewaking en optimalisatievraagstukken.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een digitaal examen via de Associatie voor Examinering (www.associatie.nl).
Professionele vaardigheden Accountancy A3
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur1 x 6 uur
250,00
0,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
In de opleiding wordt, in de vorm van trainingsdagen, nadrukkelijk aandacht geschonken aan de ontwikkeling van jouw persoonlijke (communicatieve) en professionele vaardigheden. Tijdens de trainingsdagen ontwikkel je een stevige basis voor een professionele beroepshouding. De ontwikkeling van professionele vaardigheden loopt als een rode draad door de opleiding.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een portfoliobeoordeling
Praktijk/werkplek
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuurnvt
nvt
105,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
De opleiding betreft een deeltijdopleiding, die je naast je werk volgt. Bij deze deeltijdopleiding werk je op een relevante werkplek. Je kunt dit vergelijken met de stage van een voltijdse opleiding. Met jouw dagelijkse werkzaamheden onderbouw je stap voor de stap de competenties die behoren bij het opdoen van praktijkervaring.
Wijze van beoordeling:

Cluster 4 Administratie en Jaarrekening: 8.5 lesdagen 17 colleges van 3 uur - 24 EC

In deze tijd is het gebruik van automatiseerde informatiesystemen niet meer weg te denken. Je moet als professional goed thuis zijn in de mogelijkheden van Informatietechnologie voor de administratieve processen in een organisatie.
Je leert in deze fase verschillende componenten van ERP-systemen te herkennen en meer complexe administratieve vastleggingen uit te voeren en de uitkomsten hiervan te analyseren. De online opdracht is gericht op een verkenning van verschillende ERP toepassingen.

Opbouw van het programma:
AC opdracht Administratie en Jaarrekening (inrichten)
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuurnvt
nvt
125,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Tijdens de opleiding werkt aan integratie tussen hetgeen je leert in de opleiding en toepast in de praktijk. Je werkt hiertoe aan online opdrachten welke aan de verschillende fasen van de opleiding zijn gekoppeld. De opdrachten leiden, in combinatie met de toetsingen van de theoretische modules en de verslagen over jouw werkplek, uiteindelijk tot een portfolio waarin je jouw groei naar het eindniveau van de opleiding tot uitdrukking brengt.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een portfoliobeoordeling
Administratie en Verslaggeving
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
1.010,00
275,00
96,00

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
De jaarrekening samenstellen is een kerntaak van de assistent accountant en administrateur. Een goed inzicht in de methoden van journaliseren is daarbij onontbeerlijk. Je leert in deze module de onderliggende journaalposten jaarrekeningposten te doorgronden als basis voor de externe verslaggeving.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een digitaal examen via de Associatie voor Examinering (www.associatie.nl).
Administratie van Winstbelasting en Consolidatie
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
1.010,00
275,00
38,95

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
De module Administratie van Winstbelasting en Consolidatie richt zich op de administratieve verwerking en rapportering van financiële informatie ten behoeve van de vennootschappelijke, de fiscale en de geconsolideerde jaarrekening. Bij dit onderdeel staat het journaliseren van winstbelasting en het maken van correctie- en eliminatieposten in het kader van de consolidatie centraal.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een digitaal examen via de Associatie voor Examinering (www.associatie.nl).
Professionele vaardigheden Accountancy A4
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur1 x 6 uur
250,00
0,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
In de opleiding wordt, in de vorm van trainingsdagen, nadrukkelijk aandacht geschonken aan de ontwikkeling van jouw persoonlijke (communicatieve) en professionele vaardigheden. Tijdens de trainingsdagen ontwikkel je een stevige basis voor een professionele beroepshouding. De ontwikkeling van professionele vaardigheden loopt als een rode draad door de opleiding.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een portfoliobeoordeling
Praktijk/werkplek
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuurnvt
nvt
105,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
De opleiding betreft een deeltijdopleiding, die je naast je werk volgt. Bij deze deeltijdopleiding werk je op een relevante werkplek. Je kunt dit vergelijken met de stage van een voltijdse opleiding. Met jouw dagelijkse werkzaamheden onderbouw je stap voor de stap de competenties die behoren bij het opdoen van praktijkervaring.
Wijze van beoordeling:

Cluster 5 Interne en Externe Verslaggeving: 8.5 lesdagen 17 colleges van 3 uur - 24 EC

Het sluitstuk van administratieve vastleggingen is de verslaggeving. Daarmee laat je zien dat administratieve vastleggingen van groot zijn voor het besturen van een organisatie en voor het rapporteren naar externe belanghebbenden. Met de kennis en toepassing van Management accounting en externe verslaggeving ben je de spil in de informatieverschaffing. In de professionele vaardigheden leer je vervolgens de informatie op een gedegen manier te presenteren. Met de online opdracht bevestig je jouw kennis van interne externe externe verslaggeving.

Na afloop van deze fase sluit je de Associate degree opleiding af met een reflectie op jouw professionele ontwikkeling en presenteer je jouw ontwikkeling in een mondeling slotexamen.

Opbouw van het programma:
AC opdracht Interne en externe verslaggeving (management info)
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuurnvt
nvt
125,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Tijdens de opleiding werkt aan integratie tussen hetgeen je leert in de opleiding en toepast in de praktijk. Je werkt hiertoe aan online opdrachten welke aan de verschillende fasen van de opleiding zijn gekoppeld. De opdrachten leiden, in combinatie met de toetsingen van de theoretische modules en de verslagen over jouw werkplek, uiteindelijk tot een portfolio waarin je jouw groei naar het eindniveau van de opleiding tot uitdrukking brengt.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een portfoliobeoordeling
Externe Verslaggeving Beginselen
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
960,00
275,00
155,95

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
In deze module worden de Nederlandse grondslagen van de externe verslaggeving behandeld. Alle jaarrekeningposten komen stap voor stap aan bod en de inrichtingsvereisten worden besproken.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een digitaal examen via de Associatie voor Examinering (www.associatie.nl).
Management Accounting & Control
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
960,00
275,00
206,95

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Waar boekhouding zich voornamelijk bezig houdt met de financiële gevolgen na bedrijfsvoering, ben je bij management accounting voornamelijk bezig met calculeren ter voorbereiding van besluiten en/of bedrijfsactiviteiten. Management accounting & Control bereidt je hier gedegen voor op, waarmee je bijvoorbeeld beslissingscalculaties kunt uitvoeren en tot onderbouwde keuzes kunt komen. Ook ben je na het behalen van dit examen in staat om berekeningen te maken met kosten en opbrengsten in het kader van financiële rekenkunde én berekeningen in het kader van de beheersing van bedrijfsprocessen.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een digitaal examen via de Associatie voor Examinering (www.associatie.nl).
Professionele vaardigheden Accountancy A5
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur1 x 6 uur
250,00
0,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
In de opleiding wordt, in de vorm van trainingsdagen, nadrukkelijk aandacht geschonken aan de ontwikkeling van jouw persoonlijke (communicatieve) en professionele vaardigheden. Tijdens de trainingsdagen ontwikkel je een stevige basis voor een professionele beroepshouding. De ontwikkeling van professionele vaardigheden loopt als een rode draad door de opleiding.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een portfoliobeoordeling
Praktijk/werkplek
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuurnvt
nvt
105,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
De opleiding betreft een deeltijdopleiding, die je naast je werk volgt. Bij deze deeltijdopleiding werk je op een relevante werkplek. Je kunt dit vergelijken met de stage van een voltijdse opleiding. Met jouw dagelijkse werkzaamheden onderbouw je stap voor de stap de competenties die behoren bij het opdoen van praktijkervaring.
Wijze van beoordeling:
Toelating en vrijstelling

Toelating

Je bent toelaatbaar als je een havo-, vwo- of mbo niveau 4-opleiding hebt afgerond. Ben je 21 jaar of ouder en niet in het bezit van een diploma van de hiervoor genoemde opleidingen, dan ben je na het succesvol afleggen van een toelatingstest toelaatbaar. Daarnaast ben je werkzaam in een voor deze opleiding relevante werkomgeving.

Vrijstelling

Op basis van een diploma Moderne Bedrijfsadministratie van de Associatie voor Examinering kun je vrijstellingen krijgen binnen onze Ad Accountancy voor 4 modules. Ook op basis van het diploma Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy van de Associatie voor Examinering zijn vrijstellingen eventueel mogelijk.
Heb je vragen over andere vrijstellingsmogelijkheden? Neem dan met het onderwijsteam.
Examen en diploma

Afstuderen

Om de Associate degree opleiding af te ronden moet je een afstudeerportfolio inrichten welke je afsluit met een essay in de vorm van een verslag van werkervaring en een afstudeergesprek.

Geldigheid behaalde resultaten

De behaalde resultaten zijn in beginsel onbeperkt geldig. In de examenregeling van de hogeschool vind je nadere informatie over de geldigheid van behaalde resultaten.

Aanvraag diploma

Nadat je alle onderdelen van de opleiding afgerond hebt, kun je het getuigschrift van de Associate degree opleiding bij de examencommissie aanvragen. Deze aanvraag doe je in jouw persoonlijke leeromgeving.

Wettelijke graad

De opleiding is door de NVAO geaccrediteerd en inschreven in het centraal register hoger beroepsonderwijs (CROHO). Na het afronden mag je de wettelijke graad Ad aan jouw naam toevoegen.
Vervolgopleiding

Vervolgopleiding

Het programa van de AD Accountancy is gelijk aan de introductiefase en een deel van de hoofdfase van de bacheloropleiding HBO Accountancy. Na het afronden van de AD Accountancy kun je naadloos doorstromen naar het vervolg in de hoofdfase van de bacheloropleiding.
Studieadvies?
bel Marie-Christine of Wilco085 4015700