Schema studieroute praktijkopleiding AA-accountant

Studieroute

De praktijkopleiding in hoofdlijnen


Duur van de praktijkopleiding

De praktijkopleiding neemt nominaal drie jaar in beslag. In de praktijkopleiding besteed je minimaal 3.000 uur aan werkzaamheden die bijdragen aan jouw ontwikkeling tot accountant. Dat betekent dat je per praktijkopleidingsjaar minimaal 1.000 uur aan de praktijkopleiding besteed. Voor beide oriëntaties is 1.500 uur specifiek ingevuld. De overige 1.500 uur aan praktijkwerkzaamheden kunnen binnen of buiten de voorgeschreven werkdomeinen liggen. De overige praktijkwerkzaamheden moeten wel gericht zijn op de uitoefening van het accountantsberoep.

Specifieke eisen voor de oriëntatie Assurance

Je besteedt minimaal 1.500 uur aan assurancewerkzaamheden. De uren worden evenredig over de semesters verdeeld. Van de assurancewerkzaamheden moet minimaal 1.125 uur aan jaarrekeningcontroles worden besteed en minimaal 150 uur aan overige assurancewerkzaamheden.

Specifieke eisen voor de oriëntatie Accountancy-MKB

Je besteedt minimaal 250 uur aan (overige) assurancewerkzaamheden en minimaal 1.250 uur aan werkzaamheden op de overige werkdomeinen.

Schematisch minimum eisen:

Werkdomein MKB Assurance
Assurance-opdrachten variant 1
tien (overige) assuranceopdrachten (250 uur)
variant 2
zes (overige) assurance-opdrachten (150 uur)
met elk twee begeleidingsdagen
jaarrekeningcontroles
(minimaal 1.225 uur)
overige assurance-opdrachten
(minimaal 150 uur)
totaal minimaal 1.500 uur
van bovenstaande opdrachten maximaal drie opdrachten als simulatieopdracht
Samenstellen Tenminste twee opdrachten, waarvan 1 opdracht op eindniveau
Van deze laatste opdracht beschrijven:
- tot welke natuurlijke adviezen aan de klant de samenstelwerkzaamheden hebben geleid.
- de aansluiting naar de fiscale aangifte en de werkzaamheden m.b.t. deze aangifte.
n.v.t.
Fiscale advisering één opdracht
op niveau beginnend beroepsbeoefenaar met uitleg groei tot eindniveau.
n.v.t.
Bedrijfseconomische advisering één opdracht
op niveau beginnend beroepsbeoefenaar.
n.v.t.
ICAIS opdracht één opdracht
in aansluiting op eisen praktijkopleiding MKB
één opdracht
in aansluiting op eisen praktijkopleiding Assurance

Opbouw van de praktijkopleiding

Jaar 1
 • 0-meting, oriëntatiefase en persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
 • Halfjaarrapportage
 • Jaarrapportage
 • 3 trainingsdagen
 • 2 intervisiegesprekken (eventueel als onderdeel van het trainingsprogramma)
Jaar 2
 • Jaarplan
 • Halfjaarrapportage
 • Jaarrapportage
 • ICAIS-opdracht
 • 3 trainingsdagen
 • 2 intervisiegesprekken (eventueel als onderdeel van het trainingsprogramma)
Jaar 3
 • Jaarplan
 • Halfjaarrapportage
 • Jaarrapportage
 • 3 trainingsdagen
 • Referaat
 • Geïntegreerd slotexamen


Studieadvies?
bel Marie-Christine of Wilco085 4015700