onze opleidingen

Financieel administratief

hbo A&A biedt verschillende opleidingen aan die gericht zijn op de administratieve en financieel-economische bedrijfsvoering:

  • Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)
  • Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL)
  • Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)
  • Bedrijfsadministratie en Accountancy
  • SPD I
  • SPD II

Het diploma Moderne Bedrijfsadministratie en het (vervolg) diploma Bedrijfsadministratie en Accountancy passen uitstekend in de leerlijnen van onze associate degree opleiding Accountancy en onze bacheloropleiding Accountancy. Hetzelfde geldt voor de opleidingen SPD I en SPD II.


De opleidingen SPD I en II zijn terug van weggeweest. Programma's met aandacht voor vakkennis zonder de verplichting van portfolio en afstudeerscriptie.

Erkende graad

hbo A&A is een erkende instelling voor hoger onderwijs en biedt als hogeschool opleidingen aan gericht op de erkende graad Ad en BSc. De deeltijd associate degree- en bacheloropleiding zijn beiden door de NVAO geaccrediteerd en geregistreerd in het Centraal Register Hoger Onderwijs (CROHO).

Nadat je de 2,5 jarige Ad-opleiding hebt afgerond studeer je naadloos door in de bacheloropleiding HBO Accountancy en rond je deze met een aanvullende periode van 2,5 jaar af. Je kunt ook kiezen voor een intensief programma waardoor je de combinatie van beide opleidingen in vier jaar af kunt ronden.

Accountantsopleiding AA

Het accountantsregister kent twee oriëntaties gericht op volledige (Assurance) en beperkte (MKB) certificerende bevoegdheid. hbo A&A biedt de theoretische opleiding voor de oriëntatie Assurance en Accountancy-MKB gericht op de accountantstitel AA aan. Daarnaast bieden wij onderdelen aan van de praktijkopleiding van beide oriëntaties.

De accountantsopleidingen van hbo A&A zijn aangewezen door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA). De CEA stelt eindtermen vast voor de theoretische en praktijkopleiding tot accountant. De taken en bevoegdheden van de CEA zijn wettelijk vastgesteld.

Studieadvies?
bel Marie-Christine of Wilco085 4015700