onze opleidingen

Financieel administratief

hbo A&A biedt verschillende opleidingen aan die gericht zijn op de administratieve en financieel-economische bedrijfsvoering. De diploma's Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) en Vakopleiding Bedrijfsadministratie en Accountancy (VBA) passen uitstekend in de leerlijnen van onze associate degree opleiding en onze bacheloropleiding.

De opleidingen SPD 1 en 2 zijn terug van weggeweest. Programma's met aandacht voor vakkennis zonder de verplichting van portfolio's en afstudeerscriptie.

Erkende graad

hbo A&A is een erkende instelling voor hoger onderwijs en biedt als hogeschool opleidingen aan gericht op de erkende graad Ad en BSc. De deeltijd associate degree- en bacheloropleiding zijn beiden door de NVAO geaccrediteerd en geregistreerd in het Centraal Register Hoger Onderwijs (CROHO).

Nadat je de 2,5 jarige Ad-opleiding hebt afgerond studeer je naadloos door in de bacheloropleiding HBO Accountancy en rond je deze met een aanvullende periode van 2,5 jaar af. Je kunt ook kiezen voor een intensief programma waardoor je de combinatie van beide opleidingen in vier jaar af kunt ronden.

Accountantsopleiding AA

Het accountantsregister kent twee oriƫntaties gericht op volledige (Assurance) en beperkte (MBK) certificerende bevoegdheid. hbo A&A biedt de theoretische opleiding voor de oriƫntatie Assurance en Accountancy-MKB gericht op de accountantstitel AA aan.

De accountantsopleidingen van hbo A&A zijn aangewezen door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA). De CEA stelt eindtermen vast voor de theoretische en praktijkopleiding tot accountant. De taken en bevoegdheden van de CEA zijn wettelijk vastgesteld.

Studieadvies?
bel Marie-Christine of Wilco085 4015700